Samen met Wijkraad Leidsche Rijn, Wijkraad West en Natuur en Milieu Platform Leidsche Rijn zijn varianten voor de toekomstige woonwijk Leeuwesteyn uitgewerkt, waarbij meer bestaande bomen behouden kunnen blijven. De scenario’s zijn voorgelegd aan de raadscommissie Stad & Ruimte. Kijk hier voor de brief aan de commissie Stad & Ruimte en de brief van de Wijkraad Reactie overleg Leeuwesteyn.