Op alle producten en diensten op www.leidscherijn.net zijn de algemene-voorwaarden van DVB MEDIA van toepassing.

pdf